Proses penyelesaian perdagangan opsyen ekuiti

DTC juga memberi peluang kepada ahli-ahlinya untuk menerima pelaburan semula dividen, pembayaran dalam mata wang asing, dan pelepasan cukai di-sumber untuk cukai yang dipegang pada dividen yang dibayar kepada bukan-U. Sekuriti yang layak untuk perkhidmatan ini termasuk saham asing yang layak di depositori tetapi disimpan dalam tahanan oleh DTC dengan kustodian dan deposit tempatan. Jenis urus niaga utama yang diproses oleh DTC bagi pihak pelanggannya termasuk Pesanan Penyerahan termasuk pinjaman dan pulangan saham, pemindahan pelanggan kepada bank-broker, dll.


Penerbit biasanya institusi kewangan, syarikat besar, atau kerajaan negeri dan tempatan yang menggunakan MMI untuk membiayai operasi harian mereka. Untuk sekuriti dan opsyen kerajaan, itu adalah hari perniagaan yang akan datang. Dua kawalan pengurusan DTC utama adalah monitor cagaran, yang memastikan bahawa peserta DTC mengekalkan cagaran yang mencukupi dalam bentuk tunai atau sekuriti untuk menutup baki debit mereka, dan topi debit bersih, proses penyelesaian perdagangan ekuiti, yang memastikan bahawa DTC mempunyai kecairan yang mencukupi untuk menyelesaikan penyelesaian EOD sekiranya peserta DTC gagal membayar obligasi akhir hari. Laporan ini membuat sembilan cadangan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang lebih cekap. In proses penyelesaian perdagangan ekuiti sistem penyelesaian elektronik, penyelesaian elektronik berlaku antara peserta. Transaksi ini boleh dibuat secara percuma. Kertas Perdagangan mempunyai tarikh matang yang paling singkat dan paling aktif dari perspektif terbitan dan matang kerana ia membenarkan penerbit korporat menentukan keperluan aliran tunai mereka setiap hari jika perlu. Bayaran biasanya dibuat melalui cek kertas apabila diterima oleh pendaftar atau agen pemindahan sijil yang dirundingkan dengan betul dan dokumen lain yang diperlukan. Di tempat tukaran asing FX tarikh adalah dua hari perniagaan selepas tarikh transaksi.

Pergerakan tunai ini dipermudah melalui penyelesaian bank yang bertindak bagi pihak akaun mereka serta broker yang memilih untuk menyelesaikannya. Wang yang berkaitan dengan pergerakan lebih daripada 1. Bagi pengagihan tunai, DTC menyediakan perkhidmatan tambahan yang berkaitan dengan penjejakan untuk pinjaman saham, repo dan transaksi gagal.

Broker lazimnya bertindak bagi pihak pelanggan mereka, manakala para peniaga boleh memperoleh sekuriti MMI untuk kepentingan mereka sendiri. Pelabur: Pelabur adalah pihak yang membeli MMI.

Firma yang mana bank penangguhan enggan menyelesaikan tanggungjawab utama untuk kewajipan penyelesaiannya, yang mana mereka mesti memenuhi melalui Fedwire. Setelah semua pembayaran disahkan oleh Federal Reserve, penyelesaian selesai.

Begitu juga, pelepasan kedudukan yang dicagarkan oleh pihak yang berikrar akan menyebabkan kedudukan yang dijanjikan akan dipindahkan ke akaun bebas umum yang dicontohkan, di mana ia akan tersedia untuk menyelesaikan transaksi lain. Apabila DTC membuat penentuan kelayakan dan menerima sekuriti bagi perkhidmatan depositori dan kemasukan buku, sekuriti boleh diedarkan dengan cepat dan cekap.

CNS menyelesaikan perdagangan dari bursa utama, pasar dan sumber lain dalam UPS SPP harus diterima oleh kira-kira 3: Waktu Standar Timur untuk melepaskan transaksi yang belum selesai karena topi debit bersih atau cagaran yang tidak mencukupi dalam akun mereka. SPP boleh diminta kembali oleh pelanggan sehingga 3: Pada kira-kira 3: Setiap bank penyelesaian akan mengakui baki bersih bersih yang dibentangkan atau menolak untuk menyelesaikan bagi pihak klien.


Ia merupakan hab pusat di mana semua kedudukan sekuriti dipegang di U. DTC memproses jenis pergerakan sekuriti lain seperti penghantaran institusi, pinjaman saham dan transaksi pembiayaan, termasuk penyandaran sekuriti kepada Rizab Persekutuan, bank perdagangan atau Perbadanan Kliring Pilihan.

Grafik adalah interaktif, membolehkan pengguna mendapatkan maklumat tentang pelbagai jenis input yang diselesaikan melalui DTC, pemprosesan yang terlibat dan bagaimana proses penyelesaian akhir hari sebenar berfungsi. DTC adalah depositori sekuriti pusat untuk sekuriti ekuiti, seperti saham biasa, serta sekuriti hutang perbandaran dan korporat, termasuk instrumen pasaran wang.


Kustodian: Ini adalah bank yang menyediakan perkhidmatan penjagaan untuk sekuriti yang dipegang oleh pelabur. Kawalan Risiko: Di samping itu, untuk urus niaga semasa dan masa depan, pelanggan boleh menggunakan IMS untuk mengutamakan bagaimana mereka ingin urus niaga ini dicuba untuk penghantaran dan, untuk beberapa urus niaga, kebenaran penghantaran atau penerimaan transaksi.


SPOs terutama digunakan untuk aktiviti pemasaran ke pasaran yang berkaitan dengan pinjaman saham. Penggunaan utama untuk PPO adalah untuk memudahkan pengumpulan pilihan dan premium panggilan. Pinjaman Cagaran membolehkan pelanggan DTC ikrar untuk menjamin sekuriti sebagai cagaran ke bank atau rumah penjelasan. Transaksi ini boleh dibuat secara percuma. Entri perakaunan dibuat dari akaun bebas umum pledgor berkenaan dengan kedudukan mereka yang dicagarkan, menghalang kedudukan yang dijanjikan daripada digunakan untuk menyelesaikan transaksi lain.

Sekuriti ini kemudiannya tersedia untuk rangkaian penuh deposit DTC dan perkhidmatan kemasukan buku. Pengurus utama, pengunderait, ejen penempatan dan pemain pasaran lain yang peserta DTC boleh menggunakan perkhidmatan tersebut. Di samping itu, firma yang bukan peserta langsung tetapi mengekalkan hubungan penjelasan dengan peserta DTC boleh menggunakan perkhidmatan sebagai wartawan; Walau bagaimanapun, Peserta yang mana sekuriti diperkenalkan kepada DTC tetap bertanggungjawab untuk semua aktiviti dalam akaunnya.

Aplikasi misi kritikal ini mengekalkan kedudukan peserta industri dan kawalan pengurusan risiko untuk U. Dua kawalan pengurusan risiko utama DTC adalah monitor cagaran, yang memastikan bahawa peserta DTC mengekalkan cagaran yang mencukupi dalam bentuk tunai atau sekuriti untuk menutup baki debit mereka, dan topi debit bersih, yang memastikan bahawa DTC mempunyai kecairan yang mencukupi untuk menyelesaikan penyelesaian EOD sekiranya peserta DTC gagal membayar obligasi akhir hari.

proses penyelesaian perdagangan ekuiti

Pemprosesan arahan DTC bermula pada malam sebelum tarikh penyelesaian Pengolahan Kitaran Malam dan diteruskan melalui potongan yang berlaku pada hari berikutnya. Tidak kira masa yang diproses, arahan DO boleh dibebaskan atau bertentangan dengan wang dan boleh digunakan untuk beberapa tujuan, termasuk aktiviti pemberian pinjaman saham, pemindahan akaun pelanggan dan broker kepada broker gagal.proses penyelesaian perdagangan ekuiti

Kertas Perdagangan mempunyai tarikh matang yang paling singkat dan paling aktif dari perspektif terbitan dan matang kerana ia membenarkan penerbit korporat menentukan keperluan aliran tunai mereka setiap hari jika perlu. Peserta utama dalam ruang MMI termasuk: Penerbit Penerbit Hutang: Penerbit biasanya adalah institusi kewangan, syarikat besar, atau kerajaan negeri dan tempatan yang menggunakan MMI untuk membiayai operasi harian mereka. Broker dan Peniaga: Ini adalah firma sekuriti yang bertindak sebagai perantara kewangan dalam pengedaran sekuriti MMI.

Transaksi ini diselesaikan di DTC. Peringkat 1: Tahap 2: Sebagai contoh, pergerakan tertentu memerlukan seorang penyelamat untuk membenarkan penghantaran. Dan dalam kes-kes tertentu, sesetengah pelanggan mahu transaksi tertentu berlaku sebelum orang lain. Sila ambil perhatian: Ini adalah apabila wang tunai itu dipindahkan melalui Federal Reserve Bank of New York bagi pihak semua urus niaga yang diproses dan selesai pada hari itu.