Pilihan saham insentif yang tidak berkelayakan
pilihan saham insentif yang tidak layak

Mesti dikeluarkan menurut pelan pilihan saham pemegang saham dan pelan saham yang diluluskan oleh lembaga. Perlu diluluskan oleh lembaga pengarah dan menurut perjanjian tertulis. Harga pelaksanaan mestilah tidak lebih rendah daripada nilai pasaran yang adil pada masa pemberian. Opsyen mesti tidak boleh dialihkan, dan tempoh pelaksanaan dari tarikh pemberian mesti tidak lebih daripada 10 tahun. Opsyen perlu dilaksanakan dalam tempoh tiga bulan selepas penamatan pekerjaan dilanjutkan kepada satu tahun untuk hilang upaya, tiada had masa untuk kematian.Penerima menerima pendapatan atau kerugian biasa apabila pelaksanaan bersamaan dengan perbezaan antara harga pelaksanaan dan nilai pasaran wajar saham pada tarikh latihan. Tetapi perbezaan di antara nilai saham pada senaman dan harga pelaksanaan adalah item penyesuaian untuk tujuan cukai minimum alternatif. Pendapatan yang diiktiraf semasa latihan adalah tertakluk kepada pegangan cukai pendapatan dan cukai pekerjaan. Keuntungan atau kerugian apabila stok dijual adalah keuntungan modal atau kerugian jangka panjang.


Kesan cukai kepada Pekerja: Tiada cukai pada masa pemberian atau semasa latihan. Keuntungan atau kerugian modal jangka panjang yang diiktiraf hanya apabila penjualan saham jika pekerja memegang saham yang diperolehi dengan menjalankan satu tahun atau lebih daripada menjalankan dan sekurang-kurangnya dua tahun dari tarikh pemberian.

Sebarang amaun yang melebihi had akan dianggap sebagai NQO. Tiada had nilai opsyen yang diberikan. Kesan cukai kepada Syarikat: Syarikat pada umumnya tidak berhak mendapat potongan untuk tujuan cukai pendapatan persekutuan berkenaan dengan pemberian kecuali pekerja menjual stok sebelum akhir tempoh pemegangan yang diperlukan. Syarikat menerima potongan dalam penerima tahun mengiktiraf pendapatan, selagi, dalam hal pekerja, syarikat memenuhi obligasi pegangan.

pilihan saham insentif yang tidak layak

Keuntungan atau kerugian adalah perbezaan di antara amaun yang diperoleh daripada jualan dan asas cukai i. Apabila stok dijual, keuntungannya adalah keuntungan modal jangka panjang jika diadakan lebih dari satu tahun dari latihan. Keuntungan tersebut akan menjadi perbezaan di antara harga jualan dan asas cukai, yang bersamaan dengan harga pelaksanaan ditambah pendapatan yang diiktiraf semasa latihan.

Jika mereka tidak berbuat demikian, pilihan saham insentif yang tidak layak, mereka kehilangan pilihan. Merancang untuk Pilihan Saham Tidak Layak Apabila anda menjalankan pilihan anda, penyebaran antara harga pemberian dan latihan pilihan saham insentif yang tidak layak dikenakan cukai sama dengan pendapatan pampasan yang tertakluk kepada cukai Medicare dan Jaminan Sosial. Sebarang amaun yang melebihi had akan dianggap sebagai NQO. Majikan mesti merawat unsur tawar-menawar seolah-olah ia merupakan pembayaran gaji tunai apabila pilihan dilaksanakan. Terdapat beberapa jenis rancangan pembelian saham yang mengandungi ciri-ciri ini, seperti rancangan pilihan saham tidak berkelayakan. Majikan lain menggunakan jadual perletakan hak yang diberi gred yang membolehkan pekerja melabur dalam satu perlima daripada opsyen yang diberikan setiap tahun, bermula pada tahun kedua dari pemberian. Pekerja boleh melaksanakan pilihan mereka walaupun nilai tersebut telah jatuh di bawah harga pelaksanaan. Amaun yang dibayar sebagai pegangan cukai pendapatan adalah kredit terhadap cukai yang dibayar oleh pekerja apabila melaporkan pendapatan pada akhir tahun, tetapi penangguhan itu mungkin tidak meliputi jumlah penuh cukai kerana ia merupakan anggaran liabiliti cukai sebenar.