Pilihan perdagangan Scottrade di iraAdChoices Sebelum melabur dalam dana bersama atau ETF, berhati-hati mempertimbangkan objektif pelaburan dana, risiko, caj dan perbelanjaan. Sila baca prospektus dengan teliti sebelum melabur. Pelaburan dalam produk berpendapatan tetap tertakluk kepada kecairan atau risiko pasaran, bon risiko kadar faedah biasanya merosot harga apabila kadar faedah naik dan kenaikan harga apabila kadar faedah jatuh, risiko kewangan atau risiko kredit, inflasi atau risiko kuasa beli dan liabiliti cukai khas.

Morningstar Investment Management LLC menetapkan peruntukan menggunakan klasifikasi aset proprietari. Sekiranya kaedah klasifikasi alternatif digunakan, peruntukan mungkin tidak memenuhi sasaran peruntukan aset. Nama dan logo Morningstar adalah tanda berdaftar Morningstar, Inc.

Untuk mendapatkan salinan prospektus, hubungi pakar anuiti hari ini atau tanneritrade anuiti e-mel. Baca prospektus dengan teliti sebelum melabur. Perkhidmatan pensijilan disediakan oleh TD Ameritrade, Inc.


Apa yang berlaku kepada akaun yang saya sambungkan di Scottrade? Program ini membolehkan anda opsyen perdagangan scottrade di ira melaburkan dividen daripada stok atau ETF ke saham lain yang layak atau ETF tanpa membayar komisen. Namun bagi mereka yang ingin melabur dalam sijil deposit, bank yang diinsuranskan FDIC adalah pilihan yang ideal. Forex adalah pasaran yang paling popular di dunia. Ulasan pengguna boleh diedit oleh laman web untuk memastikan TopRatedFirms. Kuasa U. Tiada Margin selama 30 Hari. Terma terpakai. Digunakan dengan kebenaran.

Perkhidmatan broker yang disediakan oleh TD Ameritrade, Inc. Pengurusan Pelaburan TD Ameritrade menyediakan khidmat nasihat budi bicara dengan bayaran.

Yuran perdagangan jangka pendek boleh digunakan untuk setiap pembelian setiap ETF di mana ETF tersebut dijual dalam tempoh pemegangan.

Anuiti adalah pelaburan jangka panjang yang direka untuk tujuan persaraan. Pengeluaran awal mungkin dikenakan caj pengeluaran. Penunggang pilihan boleh didapati dengan kos tambahan. Semua jaminan adalah berdasarkan keupayaan membayar tuntutan penanggung insurans. Anuiti biasanya merupakan pelaburan tertunda cukai. Memegang anuiti dalam IRA atau akaun lain yang berkelayakan tidak menawarkan faedah cukai tambahan. Oleh itu, anuiti harus digunakan untuk membiayai IRA atau pelan yang memenuhi syarat untuk ciri anuiti selain penangguhan cukai.

ETF bebas komisen tertentu mungkin bukan pelaburan yang sesuai untuk semua pelabur, dan mungkin terdapat ETF atau pilihan pelaburan lain yang tersedia di TD Ameritrade yang lebih sesuai. Yuran lain mungkin memohon untuk pesanan perdagangan yang diletakkan melalui broker atau melalui telefon automatik.

Prestasi mungkin terjejas oleh risiko yang berkaitan dengan bukan pempelbagaian, termasuk pelaburan di negara atau sektor tertentu. Risiko tambahan juga mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pelaburan dalam sekuriti asing, terutamanya pasaran baru muncul, amanah pelaburan hartanah REIT, pendapatan tetap, sekuriti permodalan kecil, dan komoditi.

Setiap pelabur individu harus mempertimbangkan risiko-risiko ini dengan berhati-hati sebelum melabur dalam suatu keselamatan atau strategi tertentu. Saham dibeli dan dijual pada harga pasaran, yang mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada NAB nilai aset bersih. Maklumat yang diberikan oleh TD Ameritrade, termasuk tanpa had yang berkaitan dengan ETF Market Market dan ETF bebas komisen, adalah untuk tujuan pendidikan dan maklumat umum sahaja dan tidak boleh dianggap nasihat atau nasihat pelaburan.

Sila baca pendedahan risiko berikut sebelum mempertimbangkan perdagangan produk ini: Pendedahan Risiko Forex. Tidak semua pemilik akaun akan layak. ETF tertakluk kepada risiko yang serupa dengan sekuriti asas mereka, termasuk, tetapi tidak terhad kepada risiko pasaran, pelaburan, sektor, atau industri, dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akaun jualan dan margin. Beberapa ETF mungkin melibatkan risiko antarabangsa, risiko mata wang, risiko komoditi, risiko leverage, risiko kredit, dan risiko kadar faedah.


Risiko terpakai bagi mana-mana portfolio adalah yang berkaitan dengan sekuriti asasnya. Ini bukanlah tawaran atau permintaan di mana-mana bidang kuasa di mana kami tidak dibenarkan menjalankan perniagaan atau jika tawaran atau permintaan itu bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tempatan bidang kuasa itu, termasuk tetapi tidak terhad kepada orang yang menetap di Australia, Kanada, Hong Kong, Jepun, Arab Saudi, Singapura, UK, dan negara-negara Kesatuan Eropah.

Penarafan ini tidak menyiratkan kelulusan produk kami dan tidak mencerminkan sebarang petunjuk prestasi mereka. Untuk maklumat lanjut mengenai penarafan atau agensi penarafan tertentu, sila layari laman web agensi berkenaan.

opsyen perdagangan scottrade di ira

Pelanggan mesti mempertimbangkan semua faktor risiko yang relevan, termasuk keadaan kewangan peribadi mereka sendiri, sebelum berdagang. Dagangan mata wang asing pada margin membawa tahap risiko yang tinggi, serta faktor risiko uniknya sendiri. Pelaburan Forex adalah tertakluk kepada risiko pihak berkuasa, kerana tiada organisasi pusat penjelasan bagi urus niaga ini.

Tiada batasan bilangan pembelian yang boleh dilaksanakan dalam tempoh pemegangan. Untuk tujuan pengiraan, hari pembelian dianggap Hari 0. Hari 1 bermula hari selepas tarikh pembelian.

Yuran perdagangan jangka pendek mungkin lebih daripada komisen standard yang dikenakan ke atas pembelian dan penjualan ETF yang bukan bebas daripada komisen. Morningstar, logo Morningstar, Morningstar. Peruntukan sasaran Alokasi Aset tertakluk kepada perubahan tanpa notis.


opsyen perdagangan scottrade di ira

Tiada Margin selama 30 Hari. Bagi tujuan pengiraan hari penyelesaian dianggap Hari 1. Pemilik akaun mesti memegang semua saham kedudukan ETF yang dibeli untuk sekurang-kurangnya 30 hari kalendar THIRTY tanpa menjual untuk mengelakkan yuran perdagangan jangka pendek jika berkenaan.

Harga pelaksanaan, kelajuan dan kecairan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk volatilitas pasaran, saiz dan jenis pesanan dan pusat pasaran yang tersedia. Semua jaminan adalah berdasarkan keupayaan membayar tuntutan syarikat insurans. Produk anuiti yang ditawarkan dikeluarkan oleh pembawa insurans pihak ketiga yang berasingan dan tidak berkaitan. TD Ameritrade dan syarikat-syarikat ini tidak bertanggungjawab terhadap dasar atau perkhidmatan masing-masing. Kedudukan adalah pendapat agensi penarafan sahaja, dan bukan kenyataan fakta atau cadangan untuk membeli, menjual atau memegang apa-apa keselamatan, dasar atau kontrak.

Opsyen melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua pelabur kerana risiko khas yang wujud untuk perdagangan opsyen boleh mendedahkan pelabur kepada kerugian yang berpotensi dan besar. Sila baca Ciri-ciri dan Risiko Pilihan Standard sebelum melabur dalam pilihan. Niaga hadapan perdagangan dan forex melibatkan spekulasi, dan risiko kerugian dapat menjadi besar.

Ciri-ciri produk dan ketersediaan berbeza mengikut keadaan. Sekatan dan batasan mungkin dikenakan. Pelabur harus mempertimbangkan dengan berhati-hati risiko, caj, batasan, dan perbelanjaan anu berubah-ubah, serta risiko, caj, perbelanjaan, dan objektif pelaburan pilihan pelaburan asas. Maklumat ini dan lain-lain disediakan dalam prospektus dana produk dan pendasar.